Agenda Openbare Wijkvergadering
Wijkraad Boeimeer
Dinsdag 9 april 2024

Vanaf 20 uur tot maximaal 22 uur
De Mokkenboom, Cimburgalaan 107, Breda

1) Vaststellen agenda
2) Verslag openbare vergadering 28 november 2023 en ingezonden mails
door buurtbewoners

3) Voorstellen nieuwe wijk Boa, Marijn Godschalk

4) Presentatie Digitale Veiligheid

5) Presentatie werkzaamheden Graaf Hendrik III Laan

6) Aanvraag subsidie wijkplatform activiteiten Koningsdag, georganiseerd
door WJB

7) Betaald Parkeren Boeimeer – West

8) Wvttk en rondvraag