Agenda Openbare vergadering 28 november 2023

Graag informeren wij jullie over de aankomende vergadering van dinsdag 28 november

Deze vergadering zal plaatsvinden in De Mokkenboom Breda aan de Cimburgalaan 107. 

Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur.

Bekijk hieronder de agendapunten: 

  1. Vaststellen agenda
  2. Verslag openbare vergadering 5 september 2023 en ingezonden mails door buurtbewoners
  3. Voorstellen nieuwe secretaris Marty Horeman alle leden inschrijven bij de Kamer van Koophandel
  4. Mededelingen Wijkagent Martijn Nuijten
  5. Verkeersproblematiek Jan Nieuwenhuizenstraat
  6. Parkeerprobleem Boeimeer West
  7. Voortgang Kunst in de Wijk Gerard van den Berg
  8. Mededelingen Bram Heringa van MCB
  9. Wvttk, rondvraag en vaststelling nieuwe vergadering

Indien u onze vergaderingen wenst bij te wonen vragen wij u vriendelijk dit per omgaande aan ons te melden. Dit doet u door dit te mailen naar info@wijkraadboeimeer.nl. Bij voorbaat dank!