Agenda Openbare vergadering 11 april 2023

Graag informeren wij jullie over de aankomende vergadering van dinsdag 11 april a.s.

Deze vergadering zal plaatsvinden in De Mokkenboom Breda aan de Cimburgalaan 107. 

Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur.

Bekijk hieronder de agendapunten: 

  1. Vaststellen agenda
  2. Verslag openbare vergadering 12 december 2022 en ingezonden mails van buurtbewoners en derden
  3. Financieel verslag penningmeester Jeanne over boekjaar 2022
  4. Introductie wijkagent Martijn Nuijten
  5. Voortgang parkeerregulering door Roel Meijs, gemeente Breda
  6. Ontwikkelingen rondom en op het Graaf Hendrik 111 plein
  7. Voortgang Koningsdag 2023 door Bas, Bas en de rest
  8. Voortgang Kunst in de wijk door Gerard van den Berg
  9. Rondvraag, wvttk, bestuurswisseling per september 2023 en vaststelling nieuwe vergadering in 2023 

Indien u onze vergaderingen wenst bij te wonen vragen wij u vriendelijk dit per omgaande aan ons te melden. Dit doet u door dit te mailen naar info@wijkraadboeimeer.nl. Bij voorbaat dank!