De eerstkomende openbare Wijkraadvergadering staat gepland voor dinsdag 6 september 2022.