De aangekondigde openbare Wijkraadvergadering van dinsdag 24 mei 2022 zoals vermeld in de notulen van de openbare Wijkraadvergadering d.d. 22 maart 2022  komt ook te vervallen.