De aangekondigde openbare Wijkraadvergadering van dinsdag 10 mei 2022 zoals vermeld in het Lentenummer van Wijkkrant Boeimeer komt te vervallen.