Skip to content

Algemene voorwaarden 

De site www.wijkraadboeimeer.nl is eigendom van Stichting Wijkraad Boeimeer en is ingeschreven bij de KVK onder nummer 20091826. De Stichting stelt zich ten doel het algemeen belang van de Bredase wijk Boeimeer en haar bewoners te behartigen door het onderhouden van goede onderlinge communicatie en het bevorderen van goed overleg tussen bewoners. Tevens adviseert de Stichting het gemeentebestuur inzake lopende, komende en voor inspraak in aanmerking komende voornemens of besluiten.

De Stichting is niet verantwoordelijk voor commerciële, niet-commerciële onderwerpen of initiatieven op deze site. De site heeft slechts ten doel algemene informatie te verschaffen aan derden.

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden of is iets niet duidelijk, neem dan gerust contact met ons op!