Agenda openbare vergadering Wijkraad Boeimeer

Dinsdag 22 maart 2022
Vanaf 20 uur tot maximaal 22 uur
Mondiaal Centrum, Roland Holststraat 71 Breda    

  1. Vaststellen agenda
  2. Verslag openbare vergadering 19 oktober 2021 en ingezonden mails door buurtbewoners
  3. Verslag diverse vergaderingen bestuur Wijkraad Boeimeer
  4. financiële verantwoording Wijkraad Boeimeer door penningmeester Jeanne
  5. Voortgang afbraak oude ziekenhuis Amphia en toelichting door Bianca van BPD
  6. Voortgang verkeer/parkeerproblemen Boeimeer door Roel van parkeerbedrijf gemeente Breda
  7. Ligplaatsen Mark, speeltuin, voetbalveldje en basketbalveldje Langendijk door Peter, wijkmanager gemeente Breda
  8. Mededelingen Bram Heringa van MCB
  9. Rondvraag
  10. Wvttk, rondvraag en vaststelling nieuwe vergadering