Notulen Wijkraadvergadering dinsdag 5 september 2023