Over de wijk

Boeimeer

BoeimeerGraaf Hendrik III laan

De oudste schrijfwijze is bekend uit 1295 als Boymere, latere vermeldingen zijn Boeymere en Boeimeer.

Boey of Boei kan betekenen: slechte of natte grond en bovendien wordt dat versterkt door het tweede deel van de naam Meer of Mere; dat betekent zeer natte gronden.

Boeimeer was het gebied tussen de rivieren de Mark en de Aa of Weerijs en bestond grotendeels uit weiland; een natuurlijke bescherming aan de zuidzijde van de Stad Breda.

Tot het midden van de vijftiende eeuw was het gebied bijna onbewoond.